แนวปฏิบัติการใช้เงินวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปีงบประมาณ 2562

เอกสารขอเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความวิจัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ปีงบประมาณ 2562 ในเวปไซต์ภาควิชาในหมวด วิจัย ดังไฟล์แนบ

  1. แนวปฏิบัติการใช้เงิน ปี 2562
  2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม